Friday, July 26, 2013

16th july 2013

बुझेर नि अबुझ अहिले,
खै किन के गुन देख्छौ तिमी?
बदलियो समय,
बदलियो रंग,
हरायो आस्था, हराए भावना,
यो खोक्रो खोस्टामा अझै किन जीवन खोज्छौ तिमी?
खै कहाँको परी देख्छौ र तिमी?
बद्लियो समय, बद्लियो धारणा,
हराएका आस्था,
गुमेको आवाज,
अर्थहीण! अर्थहीण!
ओइलेको भावना ।
ढुकढुकी बिहिन !!

No comments:

Post a Comment