Monday, April 8, 2013

शब्दहरु यी मेरा

शब्दहरु यी मेरा आज फीका लागीरहेछ,
झुटको बुनियाँदमा अल्मलिएर आत्मीय सार हराए झै लागीरहेछ,
शब्दहरु यी मेरा,
अर्थको तलासमा भौतारीरहेछ,
मुर्तीहरुको रंगमंचदेखि टाढा सुफीको व्दार खट्खटाइरहेछ,
शब्दहरु यी मेरा।। शब्दहरु यी मेरा आज फीका लागीरहेछ,
झुटको बुनियाँदमा अल्मलिएर आत्मीय सार हराए झै लागीरहेछ,
शब्दहरु यी मेरा,
अर्थको तलासमा भौतारीरहेछ,
मुर्तीहरुको रंगमंचदेखि टाढा सुफीको व्दार खट्खटाइरहेछ,
शब्दहरु यी मेरा।।

No comments:

Post a Comment